Uppdaterad 09.11.20

Vi föder upp hundar i en liten skala, där vi satsar på kvalite. Vi har valt hundar ur sunda friska linjer. Vi lägger stor vikt vid att få fram allroundhundar med god mentalitet, jaktförmåga och exteriör.