24.11.2022

Våran Vijaga Trofé har under hösten startar på tre fältprov i Ökl.

På två av dessa har hon fått första pris med fältbetyget 7 respektive 9 samt 10 på apporten!